Kalender met overzicht maatregelen

Een kalenderfunctie is toegevoegd aan het linker menuscherm. Deze functie is nu nog in een Beta versie. De kalenderfunctie wordt operationeel vanaf het abonnement Essentials.

Hiermee krijgt de gebruiker een kalender overzicht waarop hij of zij kan zien welke taken en of maatregelen er gepland staan. Taken kunnen op de kalender ook aangemaakt worden. Daarnaast kan je ook de datum aanpassen van de taken en maatregelen.

Tot 1 mei 2022 is de functie voor elke klant beschikbaar om te ervaren wat het voor jou kan betekenen.

Werking van de kalenderfunctie:

In de kalender worden de openstaande taken en maatregelen getoond die zijn opgesteld. Zichtbaar zijn de verschillende stadia waarin deze zich bevinden. Dit wordt weergegeven door de verschillende kleuren.

De taken en maatregelen worden getoond door het invullen van de maatregel registratie dat bij onder andere de auditformulieren en het KAV formulier aanwezig is. 

Door het invullen van de [indiener], [type], [omschrijving], [wie], [Startdatum] en de [Plandatum] wordt de lengte van de balk bepaald. De kleur wordt bepaald door de [Status].

Beschikbaar vanaf versie V6.4

Powered by BetterDocs