Bestanden uploaden via een normparagraaf / stap

Een bestand koppelen aan een normstap, normparagraaf of een handboek paragraaf is ook mogelijk. het resultaat zie je links.

Gebruikers zien het icoon van het bestand en de naam van het bestand. In de tekst van het handboek kan zijn aangegeven om wel bestand het waarom gaat.

Een bestand is toe te voegen door de persoon met de rol Full User + Beheerder.

Wanneer de normstap in de editormodus staat, (er worden een nieuwe versie gemaakt van de handboek tekst, lees hier hoe dat gaat.) kunnen aanpassingen worden gemaakt.

Door op de groene + te klikken op de rij “Bestandsnaam” is het mogelijk om een bestand toe te voegen.

In deze modus kunnen ook externe links worden aangegeven naar bijvoorbeeld externe bestanden of webpagina’s en / of ook “Procesflows” toe te voegen.
(Procesflows zijn toegankelijk vanuit het Professional abonnement)

In deze 3e stap wordt het mogelijk om bestanden te kiezen uit:

  • nieuwe bestanden die nog niet in de bestanden bibliotheek staan
  • bestanden halen uit de bestanden bibliotheek

Powered by BetterDocs