Ik wil de handboektekst aanpassen

Wanneer je klikt op de button “Nieuwe versie”, wordt de status van de tekst veranderd van “Publiek” naar “Concept” welke je alleen zelf kunt zien.

Bij het aanmaken van een nieuwe versie wordt er een kopie gemaakt van de laatste actieve versie. Hierdoor kun je gemakkelijk wijzigingen aanbrengen, zonder dat je de gehele tekst moet overtypen. Wanneer de content gereed is zet je de status, middels de knop “Concept”, op “Intern”, waardoor hij voor andere gebruikers ook zichtbaar wordt (met wie je de stap gedeeld hebt).

Als de interne versie besproken is, zet je de status van de stap, middels de knop ” Intern”, op “Publiek”. Hierna is de stap voor de gehele organisatie te zien als bijgewerkte versie.

Vergeet niet een versienummer mee te geven en bij te houden wat je gewijzigd hebt t.o.v. de vorige versie. (veelal automatisch ingeregeld bij implementatie)

Noot: de wijzigingen kunnen alleen worden aangebracht door gebruikers met de rol “beheerder”.

Let op! wanneer er meerdere concepten zijn waar verschillende gebruikers in werken wordt deze content niet gesynchroniseerd. Maak hier voor afspraken interne omtrent het updaten van documentatie.

Powered by BetterDocs