Hoe vaak wordt een backup gemaakt?

Er worden elke dag 2 hot storage back-ups gemaakt van iedere omgeving. En daarnaast wordt er elke dag een cold storage back-up gemaakt.

De backup wordt een jaar bewaard. het terug zetten van de backup gebeurt door de ontwikkelaar ISO2Handle.

Powered by BetterDocs